Q

qt-jdenticon

Qt5 / C++14 Port of Jdenticon (https://github.com/dmester/jdenticon)